home   info   activity   comments   users   puzzle   photo camera   link   mail   facebookbuttonblues

historiek

De aanloop naar en de geschiedenis van LACHvzw...

De homobeweging in Limburg

maxresdefault.jpgazerazrzerazrOok al kwam de homobeweging in Limburg trager op gang dan in de andere delen van Vlaanderen, toch zijn er al meer dan 40 jaar verlopen sinds de allereerste pogingen van Limburgse homo’s om zich te organiseren.

De eerste stappen (1954-1970)

In Brussel en Antwerpen konden homo’s en Lesbiennes reeds sinds 1954 terecht in het C.O.C. (Cultuur- en Ontspanningscentrum).

De maatschappijkritische beweging van mei 1968 bracht de homobeweging in een stroomversnelling. In Antwerpen werd een nieuw initiatief genomen: het ‘Gesprekscentrum’; men wou het isolement doorbreken en een dialoog aangaan met de heterofiele maatschappij.

Lees meer...

De Kritische Werkgroep Homofilie (1973-1974)

In 1973 bestond in Hasselt al een vijftal jaar het vormingscentrum voor maatschappelijke bevrijding Wereldscholen. Dit centrum hield zich bezig met groepen die in onze maatschappij als problematisch werden aanzien. Onder impuls van Jan Kesters en Pol Verelle groeide daar het plan om ‘iets te beginnen rond homofilie’. De eerste bijeenkomst had plaats in Genk op 13 september 1973.

Lees meer...

De Limburgse Werkgroep Homofilie, LWH (1974-1980)

De vaste vergaderruimte was de bovenzaal van het Hendrikshuis. Hier werd ook aan individueel onthaal gedaan, dit gebeurde ook door het Medisch Opvoedkundig Bureau in Hasselt en ten huize van Leo Giessen te Genk.

Ontspanningsavonden gingen eerst door in de Discotheek in Opglabbeek maar wegens te afgelegen ligging werd uiteindelijk Huis Brantz aan de Thonissenlaan gekozen. De fuiven waren nu niet langer 'open' maar volledig privé.

Lees meer...

Het Gespreks- en Onthaal Centrum, GOC-Limburg (1980-1984)

Op 22 april werd de Limburgse Werkgroep Homofilie omgevormd door een vzw met de naam Gespreks- en Onthaal Centrum, afgekort GOC-Limburg. De eerste beheerraad bestond uit Mark Willems, voorzitter, Lut Ulburghs, ondervoorzitter, Antoine Hulsbosch, secretaris en Arthur Kellens, penningmeester. Men huurde een huis aan het Leopoldplein 22 in Hasselt. Men had een overvloed aan ruimte: op het gelijkvloers een ruime babbelkroeg en dansvloer, op de eerste verdieping twee vergaderlokalen en nog drie kamers die later verhuurd werden.

Lees meer...

De Homo Actiegroep Limburg, HAL (1984-1985)

Na de ontbinding van het GOC-Limburg in mei 1984, zochten de ex-medewerkers van het GOC naar een oplossing om de activiteiten te kunnen verder zetten.

Men besloot een nieuwe vereniging op te richten, de Homo Actiegroep Limburg, kortweg HAL. Een eigen huis zat er, gezien het bijna-faillissement van het GOC niet meer in. Men moest onderdak zoeken bij een andere organisatie. Men twijfelde even tussen het CGSO en de vzw Release.

Lees meer...

home   info  activity   comments   users   puzzle   photo camera   link   mail   facebookbuttonblues

Samenwerking

Regenbooghuis Limburg, vzw
Limburgse koepel

regenbooghuiscut

├žavaria vzw
Vlaamse koepel

cavariacut

Contact

LACH
Limburgs ActieCentrum voor Holebi's

lachvzw 40  

Meldertstraat 38, 3500 Hasselt
www.lachvzw.be - lachlimburg@gmail.com

Zoek...