home   info   activity   comments   users   puzzle   photo camera   link   mail   facebookbuttonblues

De Kritische Werkgroep Homofilie (1973-1974)

In 1973 bestond in Hasselt al een vijftal jaar het vormingscentrum voor maatschappelijke bevrijding Wereldscholen. Dit centrum hield zich bezig met groepen die in onze maatschappij als problematisch werden aanzien. Onder impuls van Jan Kesters en Pol Verelle groeide daar het plan om ‘iets te beginnen rond homofilie’. De eerste bijeenkomst had plaats in Genk op 13 september 1973.

Eigenaardig genoeg bestond deze werkgroep bijna uitsluitend uit hetero's: medewerkers van Release en het Medisch Opvoedkundig Bureau te Hasselt en het Karl Barth Centrum te Genk.

De homo's zelf werden er pas enkele maanden later bij betrokken. Men ging hen letterlijk zoeken in de homobars van Maastricht.

De werkgroep formuleerde drie doelstellingen: psychische hulpverlening sociaal contact bevorderen en maatschappijgericht werken. Opvallen is dat men niet zelf aan inividueel onthaal ging doen; men wou dat andere instellingen hun deuren zouden openen voor homo's.

De werking van de groep verliep echter moeizaam en het aantal geïnteresseerde homo's was gering. Om opnieuw een elan te geven aan de werkgroep werd een groepsbijeenkomst georganiseerd in Hechtel op 23 februari 1974 waarop nieuwe kandidaat medewerkers werden uitgenodigd.

Men kwam tot de conclusie dat het nodig was een herkenbare groep te zijn met een eigen gelaat en eigen propaganda. Het resultaat bleef niet uit:

  • 4 april 1974: informatieve vergadering in het begijnhoef van Hasselt onder leiding van Paul Rademaekers van het C.O.C. Antwerpen 'Algemene introductie in de problematiek van het anders zijn'
  • 9 april 1974: ontspanningsavond in café Kollezolder in Hasselt
  • 26 april 1974: informatieve avond in het Cultureel Centrum Hasselt: dominee J. Nijs van het Karl Barth centrum in Genk over de vele misvattingen over Homoseksualiteit

Andere initiatieven volgden zoals een panelgesprek voor Limburgse huisartsen en een avond over gehuwde homo's.

Naarmate het succes van de werkgroep groeide en er meer homo's aansloten kwam het accent meer te liggen op individueel onthaal en ontspanningsactiviteiten.

Het kwam niet echt tot een breuk met Wereldscholen maar men groeide langzaam uit elkaar vanaf 1974 vergaderde men apart in het Hendrikshuis in de Minderbroederstraat in Hasselt en wat later veranderde de naam in Limburgse Werkgroep Homofilie.

"

home   info  activity   comments   users   puzzle   photo camera   link   mail   facebookbuttonblues

Samenwerking

Regenbooghuis Limburg, vzw
Limburgse koepel

regenbooghuiscut

├žavaria vzw
Vlaamse koepel

cavariacut

Contact

LACH
Limburgs ActieCentrum voor Holebi's

lachvzw 40  

Meldertstraat 38, 3500 Hasselt
www.lachvzw.be - lachlimburg@gmail.com

Zoek...