home   info   activity   comments   users   puzzle   photo camera   link   mail   facebookbuttonblues

De Limburgse Werkgroep Homofilie, LWH (1974-1980)

De vaste vergaderruimte was de bovenzaal van het Hendrikshuis. Hier werd ook aan individueel onthaal gedaan, dit gebeurde ook door het Medisch Opvoedkundig Bureau in Hasselt en ten huize van Leo Giessen te Genk.

Ontspanningsavonden gingen eerst door in de Discotheek in Opglabbeek maar wegens te afgelegen ligging werd uiteindelijk Huis Brantz aan de Thonissenlaan gekozen. De fuiven waren nu niet langer 'open' maar volledig privé.

Er werd een info-team samengesteld dat contacten legde met het Davidsfonds en de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. In december 1974 werd een persconferentie georganiseerd waarop de Vlaamse kranten en de BRT werden uitgenodigd.

Midden 1975 ontstond er onenigheid rond het politiek engagement van het LWH: sommige leden hadden kritiek op het feit dat de vergaderingen steeds plaatsvonden in het Hendrikshuis, wat de indruk gaf dat men politiek links geëngageerd was. Uiteindelijk werd een compromis bereikt door de correspondentie te laten toekomen bij één van de lede van de werkgroep, zodat de naam ‘Hendrikshuis’ niet meer voorkwam in het adres.

In april 1975 werd onder leiding van Lut Ulburgs gestart met een groeigroep omdat velen de wens uitdrukten om meer over zichzelf te praten.

Hier ontstond later de praatgroep. Om het individueel onthaal te verbeteren namen Lut Ulburgs en Paul Michiels op 11 en 12 oktober 1975 deel aan een vormingsweekend onder leiding van homofielen in het centrum Sjaloom in Schoten. Met dit centrum bleven de banden bestaan en in januari 1976 sloot de LWH aan bij de Federatie van Vlaamse Sjaloomgroepen.

Vanaf 1976 werd de meeste energie gestoken in een nieuw project: een eigen huis! Op 10 september 1976 werd het eerste Limburgse homocentrum in gebruik genomen. De euforie was echter van korte duur want eind 1977 liep het huurcontract af en stond men op straat.

Er werd uitgeweken naar kleine, onverwarmde lokalen waar alleen individueel onthaal mogelijk was, de vergaderingen en fuiven gingen door ten huize van Lut Ulburgs. Dit was geen ideale situatie en de werking naar buiten stond dan ook enkele jaren op een laag pitje.

Ondertussen was de Federatie van Vlaamse Shaloomgroepen omgevormd to de Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit en het LWH was gewoon mee overgeheveld, maar had geen inbreng in deze organisatie.

Om de moeilijkheden met de lokalen op te lossen werd begin 1979 contact gezocht met het CGSO, toen nog op de Kempische Steenweg in Hasselt. Men vond hier onderdak voor onthaal en praatgroepen. De samenwerking met het CGSO was van beslissende invloed op de verdere werking, want eind 1979 kreeg het CGSO drie BTK-ers toegewezen waarvan één, Hilde Motmans, voltijds ten dienste van de LWH werd gesteld. Nu was er plots iemand 40 uur per week beschikbaar en de activiteiten namen dat ook zienderogen toe. Een stuurgroep van drie personen werd opgericht om alles in goede banen te leiden. De Limburgse Werkgroep Homofilie wilde toch een zekere afstand bewaren tot het CGSO en daarom werd er vanaf de lente 1980 beurtelings vergaderd in het CGSO en ten huize van Lut Ulburgs.

Vele reacties kwamen binnen na uitzendingen van de BRT over homofilie in de reeks ‘Kijk Mensen’ en over ouders van homoseksuele kinderen in de reeks ‘Ommekaar’. Uit deze periode dateert ook het conflict met het Belang van Limburg dat steevast weigerde om een artikel over homofilie of de werking van de LWH te plaatsen.

Begin 1980 begon men stillaan te denken aan de oprichting van een vzw; men kreeg dan een juridisch statuut, kon gemakkelijker naar buiten treden en eventueel zelf BTK-ers aantrekken. Dit leidde tot de stichting van het Gespreks- en OnthaalCentrum.

In principe stond het LWH open voor homo’s en lesbiennes, maar de vrouwen voelden toch de noodzaak van een eigen werkgroep. Die kwam er in september 1978 op initiatief van Terry Van der Zijden: de Homofiele Vrouwen Werkgroep Limburg en Kempen. De eerste bijeenkomst ging door opo 4 november 1978 in café Kama Soetra in Lommel. De werking van de groep verliep zeer moeizaam en vaak was Terry in haar eentje bezig. In 1979 verving men de lange naam van de werkgroep door Mytilene, naar de havenstad op het eiland Lesbos. Men nam deel aan verschillende vrouwenweekends en huurde nog een tijdje twee ruimte in café Het Herboren Aapje in Hechtel. Na juli 1980 hielde Mytilene op te bestaan en werd de lesbiennewerking geïntegreerd binnen GOC.

home   info  activity   comments   users   puzzle   photo camera   link   mail   facebookbuttonblues

Samenwerking

Regenbooghuis Limburg, vzw
Limburgse koepel

regenbooghuiscut

├žavaria vzw
Vlaamse koepel

cavariacut

Contact

LACH
Limburgs ActieCentrum voor Holebi's

lachvzw 40  

Meldertstraat 38, 3500 Hasselt
www.lachvzw.be - lachlimburg@gmail.com

Zoek...