home   info   activity   comments   users   puzzle   photo camera   link   mail   facebookbuttonblues

Het Gespreks- en Onthaal Centrum, GOC-Limburg (1980-1984)

Op 22 april werd de Limburgse Werkgroep Homofilie omgevormd door een vzw met de naam Gespreks- en Onthaal Centrum, afgekort GOC-Limburg. De eerste beheerraad bestond uit Mark Willems, voorzitter, Lut Ulburghs, ondervoorzitter, Antoine Hulsbosch, secretaris en Arthur Kellens, penningmeester. Men huurde een huis aan het Leopoldplein 22 in Hasselt. Men had een overvloed aan ruimte: op het gelijkvloers een ruime babbelkroeg en dansvloer, op de eerste verdieping twee vergaderlokalen en nog drie kamers die later verhuurd werden.

Hun activiteiten kunnen in vier groepen samengevat worden:

De Babbelkroeg, een team van toogmensen onder leiding van Jos Huys hield de kroeg vijf avonden per week open. De babbelkroeg was een belangrijke bron van inkomsten, maar had ook een onthaalfunctie; men bereikte heel wat mensen die de stap naar de werkgroep niet durfden te zetten.

De praatgroepen: in 1980 niet minder dan 48 praatgroepavonden. Aanvankelijk gemengde groepen, tussen eind 1980 en 1982 aparte mannen- en vrouwengroepen en nar 1982 terug gemengd. Vanuit de praatgroepen en vanuit de babbelkroeg ontstonden ook ontspanningsactiviteiten

Het onthaal: door BTK-er Hilde Motmans en een onthaalteam. 

De maatschappelijke actie: men hield in het GOC tentoonstellingen en praatavonden en maarkte hiervoor reclame in de plaatselijke bladen. Men legde contact met het bisdom Hasselt wat leidde tot de publicatie van een artikel in ‘Kerk en Leven’. Op vrije radio ‘Benelux’ (Paal-Beringen) verzorgde men een wekelijks homo- en lesbienneprogramma Het Roze Uurtje. Het GOC trad ook toe tot de Limburgse Raad voor Jeugdbeleid: Mark Willems, Danny Vervoort en Paul Elsen waren achtereenvolgens de GOC-vertegenwoordigers in deze raad. Op 21 maart 1981 was het GOC-Limburg gastheer voor de algemene vergadering van de FWH in het Cultureel Centrum Hasselt.

Het GOC nam ook deel aan talrijke nationale acties van de homobeweging zoals de homobetoging in Antwerpen op 5 mei 1981.

De lesbiennes hadden een vaste vrouwenavond in de babbelkroeg. Zij deden dan de toogdienst en kozen de muziek. De toename van de activiteiten bracht echter ook spanning teweeg in de beheerraad: sommigen hadden moeite met de strakke structuur van een vzw, anderen vonden de aanpak van de voorzitter te autoritair. Enkele trouwe medewerkers namen ontslag, onder hen Antoine Hulsbosch die later een eigen homogroep stichtte, de Werkgroep Homofilie Maas en Kempen. Na een woelige algemene vergadering van 17 maart 1981 werd een nieuw bestuur voor het GOC gekozen, Mark Willems bleef voorzitter. Er ontstonden nieuwe werkgroepen: jongeren, public-relations, gehuwde homofielen, ouders van homofiele kinderen, een contactblad, roze ernst en leute.

Het aantal medewerkers en deelnemers werd zo groot dat de oprichting van een coördinatiebureau noodzakelijk bleek. In mei 1981 kreeg het GOC maar liefst drie BTK-ers toegewezen! Hilde Motmans (opnieuw), Kris Verboven en Annemie Cuppens. Er werden vele infoavonden georganiseerd en vooral Annemie Cuppens contacteerde talloze mensen in de maatschappelijke sector: politiefunctionarissen, OCMW’s, parochiepriesters, maatschappelijke werkers, enz. Men gaf ook een eigen maandblad ‘Het Roze Belang’ uit. Dit zou verschijnen tot oktober 1983 toen men geen opvolger vond voor hoofdredacteur Casimir Elsen. Er werd ook een infofolder samengesteld en de bibliotheek werd uitgebreid. In de loop van 1981 ontstond er een nieuw conflict over de babbelkroeg wat leidde tot het ontslag van Jos Huys en voorzitter Mark Willems. Tijdelijk werd Casimir Elsen voorzitter tot de statutaire vergadering van 9 maart 1982 Leo Haling als nieuwe voorzitter verkoos.

Het huis aan het Leopoldplein werd steeds bouwvalliger en men verhuisde naar de Luikersteenweg 49 in Hasselt. Een degelijk en ruim huis maar achteraf bekeken een slechte keuze want het aantal bezoekers van de babbelkroeg – en dus ook de inkomsten – liep aanzienlijk terug. Er ontstond ook toenemende concurrentie van de commerciële homobars en er was de hoge huurprijs van het pand (16.000 BEF/ maand in 1982).

De lesbiennes hadden er wel een eigen lokaal dat uitsluitend vrouwen toegankelijk was. Vanaf februari 1983 gingen ze zelfs met een nieuwe werkgroep van start, de Lesbische Vrouwen Limburg, LEV die zich meteen zeer onafhankelijk van het GOC opstelde.

Er waren vaste instuifavonden, open vergaderingen en veen praatavond werd met succes publiciteit gemaakt via de vrije radio, weekbladen en affiches.
Het GOC kreeg echter te kampen met een hele reeks tegenslagen: de voorzitter haakte af, de ondervoorzitter overleed onverwacht en het BTK-project werd niet verlengd waardoor drie fulltime medewerkers wegvielen en alles op de schouders van vrijwilligers terecht kwam. Begin 1983 was er dus een algemene malaise, maar een kleine kern bleef zich hardnekkig inzetten voor het GOC.

Een nieuwe ploeg met Frans Luys als voorzitter slaagde toch in een feestweek te organiseren naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Limburgse homo- en lesbiennebeweging. Er was o.a. een persconferentie, een voetbalmatch tussen homo’s en lesbiennes en een tentoonstelling ‘Homo-kunst’ van 12 kunstenaars uit België en Nederland. Op de receptie van 16 september 1983 was er ook een cameraploeg van de BRT aanwezig, wat door sommigen die nog niet volledig out waren niet erg geapprecieerd werd, terwijl anderen zich al te nadrukkelijk voor de TV-camera wilden manifesteren.

Eind 1983 werd de financiële toestand steeds benarder, een onverwachte gasrekening van 60.000 BEF betekende de doodsteek.
In januari 1984 werd het huis aan de Luikersteenweg opgegeven. Een faillissement kon nog net vermeden worden door de verkoop van GOC-bezittingen en enkel schenkingen. Op 15 mei 1984 werd het GOC-Limburg ontbonden. Ook de werkgroep Lesbische Vrouwen Limburg (LEV) viel uiteen.

home   info  activity   comments   users   puzzle   photo camera   link   mail   facebookbuttonblues

Samenwerking

Regenbooghuis Limburg, vzw
Limburgse koepel

regenbooghuiscut

├žavaria vzw
Vlaamse koepel

cavariacut

Contact

LACH
Limburgs ActieCentrum voor Holebi's

lachvzw 40  

Meldertstraat 38, 3500 Hasselt
www.lachvzw.be - lachlimburg@gmail.com

Zoek...