home   info   activity   comments   users   puzzle   photo camera   link   mail   facebookbuttonblues

historiek

De Homo Actiegroep Limburg, HAL (1984-1985)

Na de ontbinding van het GOC-Limburg in mei 1984, zochten de ex-medewerkers van het GOC naar een oplossing om de activiteiten te kunnen verder zetten.

Men besloot een nieuwe vereniging op te richten, de Homo Actiegroep Limburg, kortweg HAL. Een eigen huis zat er, gezien het bijna-faillissement van het GOC niet meer in. Men moest onderdak zoeken bij een andere organisatie. Men twijfelde even tussen het CGSO en de vzw Release.

Lees meer: De Homo Actiegroep Limburg, HAL (1984-1985)

De CGSO-Homogroep (1986-1988)

Na HAL volgde een periode van bijna een jaar waarin de Limburgse homo’s alleen in het commerciële circuit van de homobars terecht konden. Enkelen die dit aanbod te eenzijdig vonden, vroegen aan het CGSO of er niet ‘iets’ kon georganiseerd worden rond homoseksualiteit.

Op 2 december 1986 ging een medewerker van het CGSO, Guy Vanderstraeten, van start met de CGSO-Homogroep in de lokalen aan de Wijngaardstraat nr.1 in Hasselt.

Lees meer: De CGSO-Homogroep (1986-1988)

De Roze Dinsdag Beweging (1987-1987)

Midden 1987 richtte Luc Schrijvers een nieuwe homobeweging op, los van het CGSO: ‘De Roze Dinsdag Beweging’. Hij wilde niet alleen de Limburgse homo’s bereiken, maar had ook nationale ambities. Zo poogde hij een adviescollege samen te stellen met prominenten uit de politiek en academische wereld.

Dit college moest de positie van de Belgische homo’s in kaart brengen en voorstellen te formuleren om hun situatie te verbeteren.

Lees meer: De Roze Dinsdag Beweging (1987-1987)

Homo en Geloof Limburg / Christen gewoon Anders (1988-?)

Na initiatieven in Brugge, Gent en Antwerpen kwam er in januari 1988 ook in Limburg een werkgroep Homo en Geloof. De eerste bijeenkomst had plaats op 6 januari 1988 in de school voor verpleegkunde in Genk. Hugo Vandekerkhof en Leo Breaken – twee van de drie stichters – wilden in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor gelovige homo’s. Gelovig zijn werd gezien in de ruime betekenis van het woord. Homo’s die hun geloof en hun seksualiteit met elkaar willen verzoenen, vinden in deze werkgroep en praatgroep een duidelijk oor.

Lees meer: Homo en Geloof Limburg / Christen gewoon Anders (1988-?)

Limburgs Actie Centrum Homofilie, LACH (1989 – heden) - periode 1989-1999

Na een kleine 3 jaar werking van de CGSO-homogroep werd stilaan de nood aan een structuur voelbaar. Men besloot in oktober 1989 tot de oprichting van een vzw, het Limburgs Actie Centrum Homofilie of kortweg LACH.

Eerste voorzitter van het LACH werd Willye Duchateau. Men bouwde verder op het succes van de dinsdagavondactiviteiten die bleven doorgaan in de lokalen van het CGSO aan de Wijngaardstraat in Hasselt.

Lees meer: Limburgs Actie Centrum Homofilie, LACH (1989 – heden) - periode 1989-1999

home   info  activity   comments   users   puzzle   photo camera   link   mail   facebookbuttonblues

Samenwerking

Regenbooghuis Limburg, vzw
Limburgse koepel

regenbooghuiscut

çavaria vzw
Vlaamse koepel

cavariacut

Contact

LACH
Limburgs ActieCentrum voor Holebi's

lachvzw 40  

Meldertstraat 38, 3500 Hasselt
www.lachvzw.be - lachlimburg@gmail.com

Zoek...